Slovenská záručná a rozvojová banka | Experts in Project and Agile Management
Menu

Slovenská záručná a rozvojová banka

courses and certifications PRINCE2 Foundation and Practitioner - Národná banka Slovenska - NBS